A.2. Format pliku marcImpRemChars.properties

end-245b=/;[;
begin-245a=OS/2;
end-260c=.;

Powyżej przedstawiony jest przykładowy plik konfiguracyjny marcImpRemChars.properties.

Plik ten umożliwia definiowanie ciągów znaków jakie mają być usuwane z konkretnych podpól MARC przed importowaniem ich do opisu bibliograficznego. Znaki (lub ciągi znaków) mogą być usuwane z początku (begin) lub z końca (end) podpola MARC.

Linia end-245b=/;]; oznacza, że z końca (słowo end) podpola 245b (zapis 245b) zostanie usunięty znak „/” lub znak „]” (jeśli oczywiście któryś z tych znaków znajduje się na końcu wartości podpola 245b). Minus oddziela określenie miejsca z którego usuwamy znaki (w tym przypadku end) oraz podpole z którego te znaki będą usuwane (245b). Po znaku równości następuje specyfikacja znaków lub ciągów znaków jakie mają być usuwane. Ciągi tych znaków oddzielone są od siebie średnikiem.

Przeanalizujmy następujący przykład: „begin-245a=[/;”. Zapis ten spowoduje, że program redaktora usunie z początku podpola 245a ciąg znaków [/ o ile taki ciąg zostanie znaleziony na początku wartości tego podpola. Jeśli zatem w pliku MARC pole 245a będzie miało wartość „[/Bajki” to po zastosowaniu mechanizmu usuwania znaków otrzymamy „Bajki” i taka właśnie wartość zostanie zaimportowana do opisu bibliograficznego.