2. Co zawiera ta instrukcja?

Instrukcja ta składa się ona z następujących rozdziałów:

Rozdział 1. Konfiguracja

Zawiera omówienie poszczególnych plików konfiguracyjnych serwera.

Rozdział 2. Panel administracyjny

Opisuje panel administracyjny serwera realizowany w oparciu o technologię Java JMX.