Rozdział 1. Konfiguracja

[Caution]Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

Wszystkie pliki konfiguracyjne systemu dLibra znajdują się w podkatalogu conf katalogu głównego serwera oraz jego podkatalogach. W każdym z plików istotne parametry konfiguracyjne zostały opatrzone komentarzem. Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne: