Rozdział 2. Panel administracyjny

2.1. Budowa interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra

2.1.1. Technologia JMX

Do budowy interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra wykorzystana została technologia Java JMX . Technologia ta umożliwia dostęp do zdalnych obiektów języka Java, przeglądanie i modyfikację własności tych obiektów oraz wywoływanie operacji (metod) udostępnianych przez te obiekty. Udostępniane obiekty mogą być grupowane w hierarchiczne struktury. Funkcjonalność technologii Java JMX może być udostępniana poprzez wiele protokołów takich jak HTTP, WebServices czy SNMP. W projekcie dLibra zdecydowano się na wykorzystanie protokołu Java RMI. Szczegółowe informacje na temat Java JMX znaleźć można na oficjalnej stronie z dokumentacją oraz w wielu artykułach pokazujących wykorzystanie tej technologii.

Aby móc skorzystać z obiektów udostępnianych przy pomocy interfejsu Java JMX należy posiadać oprogramowanie klienckie wspierające tą technologię. Poniżej opisano dwa takie programy: JConsole i MC4J. Obydwa są bezpłatne i pozwalają na wykorzystanie możliwości jakie daje interfejs administracyjny serwera systemu dLibra . Inne programy tego typu to np.: EJTools JMX Browser , Panoptes , JManage .

Dodatkowo poprzez odpowiednie ustawienie wpisów w pliku konfiguracyjnym conf/mx/service.properties możliwe jest uruchomienie interfejsu administracyjnego serwera opartego o strony WWW wbudowanego w serwer dLibry. Interfejs ten daje dostęp do podstawowych możliwości panelu administracyjnego serwera.

2.1.2. JConsole

JConsole jest programem dostarczanym wraz z maszyną wirtualną Javy w wersji 1.5. Znajduje się on w podkatalogu bin katalogu, w którym zainstalowano maszynę wirtualną.

Aby podłączyć się do serwera dLibra należy w okienku "Connect to Agent" (menu Connection|New connection...) wybrać zakładkę Advanced i wprowadzić tam dane zgodnie z opisem konfiguracji połączenia przedstawionym poniżej.

Oficjalna dokumentacja JConsole znajduje się pod adresem http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/management/jconsole.html . Firma Sun Microsystems Inc. nie zaleca korzystania z programu JConsole w środowiskach produkcyjnych. Program ten jest raczej przeznaczony do zastosowań testowych i programistycznych.

2.1.3. MC4J

MC4J jest darmowym oprogramowaniem umożliwiającym efektywne wykorzystanie interfejsów JMX. Ze względu na swoje rozbudowane możliwości jest on obecnie oprogramowaniem zalecanym do korzystania z interfejsu administracyjnego serwera dLibra .

Aby podłączyć się do serwera dLibra należy w pierwszym kroku kreatora nowego połączenia wybrać następujące wartości:

  • Connection type: JSR160

  • Name: dowolnie

  • Initial context factory: com.sun.jndi.rmi.registry.RegistryContextFactory

  • Server URL, Principle, Credentials: zgodnie z opisem poniżej

Pozostałe kroki kreatora można pominąć. Oficjalna dokumentacja MC4J znajduje się pod adresem http://mc4j.org/confluence/display/MC4J/User+Guide .