Wstęp

1. Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?

Instrukcja ta jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać możliwości konfiguracyjne oraz mechanizmy administracyjne serwera dLibra. Ma ona pomóc w administracji i utrzymaniu systemu.

Aby być w stanie zarządzać biblioteką cyfrową opartą o oprogramowanie dLibra, użytkownik powinien posiadać wiedzę i umiejętności wystarczające na sprawne poruszanie się w systemie plików systemu operacyjnego, w którym biblioteka cyfrowa będzie uruchomiona. Powinien on również być w stanie obsługiwać dodatkowe oprogramowanie wymagane do działania systemu dLibra. Niezbędna jest również znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji technicznej.