Dodatek B. Import i eksport w formacie RDF

[Note]Notatka

Rozdział ten opisuje pliki konfiguracyjne używane przy imporcie i eksporcie metadanych z i do biblioteki cyfrowej dLibra. Jest on dedykowany dla administratorów biblioteki dLibra.

RDF - Resource Description Framework jest formatem umożliwiającym specyfikowanie wartości pewnych własności opisywanego podmiotu. Format RDF używany jest w bibliotece dLibra do specyfikowania metadanych publikacji. Podmiotem jest w tym przypadku publikacja, własnościami są atrybuty a wartościami własnośći wartości atrybutów. Więcej na temat formatu RDF można znaleźć tutaj.

B.1. Pliki konfiguracyjne RDF

Istnieją dwa pliki konfigurujące eksport i import w formacie RDF. Są to pliki:

 • rdfImport.properties - plik konfiguracji importu z formatu RDF do schematu atrybutów biblioteki dLibra.

 • namespaces.properties - plik konfiguracji tzw. „namespaces” - przestrzeni nazw używanych w technologii XML na której między innymi oparty jest format RDF.

Oba pliki są plikami własności, zatem w każdej linii znajduje się nazwa własności (zwana również kluczem) oraz jej wartość oddzielone od siebie znakiem równości (=), np.

wlasnosc=wartosc wlasnosci
wlasnosc2=wartosc wlasnosci 2

B.1.1. Plik namespaces.properties

Plik namespaces.properties służy do dwóch celów:

 • specyfikacji skrótów dla „namespace”, które używane są w pliku rdfImport.properties.

 • specyfikacji „namespace” dla systemu dLibra. „namespace” ten będzie używany zarówno przy eksporcie jak i imporcie. „namespace” konkretnego systemu dLibra to wartość własności (klucza) systemURL.

Przykładowy plik namespace.properties:

systemURL=http://dlibra.psnc.pl/
dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/
wbc=http://www.wbc.poznan.pl/

W pliku tym zdefiniowano „namespace” biblioteki jako „http://dlibra.psnc.pl/”, skrót dla schematu Dublin Core 1.1 jako „dc”, oraz skrót dla schematu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej jako „wbc”. „namespace” biblioteki będzie użyty podczas eksportu metadanych do formatu RDF. Przykładowo:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dlibra_avs="http://dlibra.psnc.pl/">
 <rdf:Description rdf:about="http://dlibra.psnc.pl/publication/376">
  <dlibra_avs:Title xml:lang="pl">Przykładowa publikacja</dlibra_avs:Title>
  <dlibra_avs:Author xml:lang="pl">Jan Kowalski</dlibra_avs:Author>
  <dlibra_avs:Format xml:lang="en">text/plain</dlibra_avs:Format>
  <dlibra_avs:Format xml:lang="pl">text/plain</dlibra_avs:Format>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Powyższy plik opisuje publikację w przestrzeni nazw biblioteki dLibra, który został podany jako wartość klucza systemURL - „http://dlibra.psnc.pl/”.

B.1.2. Plik rdfImport.properties

W pliku rdfImport.properties definiujemy jakie atrybuty z importowanego „namespace” odpowiadają jakim atrybutom w systemie dLibra. Przykładowy plik importu:

Title=dc:title;wbc:Title
Access=dc:rights;wbc:Rights
MimeType=wbc:Format
Title=dc:title;wbc:Title 
1Access=dc:rights;wbc:Rights 
2MimeType=wbc:Format 
3
1

Ta linia oznacza, że do atrybutu o rdfNameTitle” zostaną przypisane wartości z atrybutu „title” schematu „dc” oraz wartości z atrybutu „Title” schematu „wbc”.

2

Ta linia oznacza analogicznie przypisanie do atrybutu o rdfName równym „Access” wartości z atrybutu „rights” schematu „dc” oraz wartości z atrybutu „Rights” schematu „wbc”.

3

Ta linia mówi o tym, że atrybut o rdfName równym „MimeType” przyjmie wartości atrybutu „Format” ze schematu „wbc”.

Proszę zauważyć, że w pliku rdfImport.properties używane są skróty zdefiniowane w pliku namespaces.properties.