A.2. Format pliku marcImpRemChars.properties

end-245b=a|b
begin-245a=OS/2
end-260c=c

Powyżej przedstawiony jest przykładowy plik konfiguracyjny marcImpRemChars.properties.

Plik ten umożliwia definiowanie ciągów znaków jakie mają być usuwane z konkretnych podpól MARC przed importowaniem ich do opisu bibliograficznego. Znaki (lub ciągi znaków) mogą być usuwane z początku (begin) lub z końca (end) podpola MARC. Ciągi znaków definiuje się używając wyrażeń regularnych.

Linia end-245b=a|b oznacza, że z końca (słowo end) podpola 245b (zapis 245b) zostanie usunięty znak „a” lub znak „b” (jeśli oczywiście któryś z tych znaków znajduje się na końcu wartości podpola 245b). Minus oddziela określenie miejsca z którego usuwamy znaki (w tym przypadku end) oraz podpole z którego te znaki będą usuwane (245b). Po znaku równości następuje specyfikacja wyrażenia regularnego (w tym przypadku a|b) definiującego jakie znaki mają być usuwane.

Przeanalizujmy następujący przykład: „begin-245a=ab”. Zapis ten spowoduje, że program redaktora usunie z początku podpola 245a ciąg znaków ab o ile taki ciąg zostanie znaleziony na początku wartości tego podpola. Jeśli zatem w pliku MARC pole 245a będzie miało wartość „abBajki” to po zastosowaniu mechanizmu usuwania znaków otrzymamy „Bajki” i taka właśnie wartość zostanie zaimportowana do opisu bibliograficznego.