2.3. Parametry instalacyjne

Przed przystąpieniem do instalacji należy przygotować plik tekstowy zawierający parametry konfiguracji instalacji systemu dLibra. Plik ten składa się z kolejnych wpisów w postaci: <nazwa> = <wartosc>. Każdy wpis powinien znajdować się w osobnej linijce. Przykładowe wartości poszczególnych parametrów zawiera plik sample.properties znajdujący się w głównym katalogu pakietu dystrybucyjnego. Znaczenie poszczególnych parametrów zawiera Dodatek A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra .

[Note]Notatka

Warto zachować plik konfiguracyjny wykorzystany w procesie instalacji. Może on być później wykorzystany przy migracji do nowszych wersji oprogramowania dLibra.