Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra

2.1. Wymagane oprogramowanie

Aby zainstalować i uruchomić system dLibra niezbędne jest następujące oprogramowanie:

  • Java Runtime Environment (JRE) - w wersji co najmniej 1.5, dostępne na stronie Sun Microsystems Inc.. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być uruchomiony dowolny z elementów systemu dLibra, w tym również instalator systemu. Należy pamiętać o ustawieniu zmiennej systemowej JAVA_HOME na katalog w którym zainstalowano JRE, oraz dodaniu do zmiennej systemowej PATH podkatalogu bin katalogu, w którym została zainstalowano JRE.

  • Baza danych - niezbędna, aby uruchomić serwer systemu dLibra. Aktualnie wspierane są następujące typy baz danych: Oracle w wersji 9.2.x, PostgreSQL w wersji 8.x oraz MySQL w wersji 4.x.

    [Caution]Uwaga!

    Baza danych, która będzie wykorzystywana do działania systemu dLibra powinna być tak skonfigurowana, aby przechowywała dane w kodowaniu UTF-8 lub zgodnym.

  • Serwer aplikacji zgodny ze standardem Java Servlet 2.4 - niezbędny, aby uruchomić aplikację WWW systemu dLibra. Przykładowym serwerem tego typu jest Apache Tomcat w wersji 5.x (zalecana jest najnowsza wersja z serii 5). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu .