3.5. Zarządzanie tagami

Użytkownicy stron internetowych systemu dLibra mogą wprowadzać tagi (znaczniki, słowa kluczowe) opisujące wydania publikacji. Wprowadzone tagi mogą być weryfikowane i modyfikowane przez redaktora lub administratora systemu dLibra. Modyfikacje tagów możliwe są w ciągu określonej w konfiguracji serwera liczby dni (domyślnie jest to 30 dni) od momentu dodania taga przez użytkownika. Po tym czasie tag usuwany jest z listy tagów do moderacji.

Panel zarządzania tagami do moderacji ( Rysunek 3.42.) wyświetlany jest w aplikacji redaktora po wybraniu opcji Zarządzaj tagami... z menu Narzędzia. Na panelu znajdują się wszystkie nowe tagi (te tagi, które dodane były w ciągu ostatnich dni - liczba dni definiowana jest przez administratora systemu; domyślnie jest to 30 dni) przypisane do wydań związanych z zalogowanym redaktorem.

Rysunek 3.42. Okno zarządzania tagami

Okno zarządzania tagami

Tagi na panelu zarządzania tagami mają następujące właściwości (właściwości te determinują stan taga):

Lista tagów odświeżana jest domyślnie co 10 minut, monity dla użytkownika o niezmoderowanych tagach wyświetlane są domyślnie co 30 minut. Okresy te można dostosować do potrzeb redaktora w konfiguracji aplikacji. Dodatkowo, w prawej dolnej części panelu zarządzania tagami znajduje się przycisk Odśwież. Przycisk ten służy do odświeżania listy tagów bez konieczności czekania na automatyczne odświeżenie listy.

Aby zatwierdzić wszystkie zmiany wprowadzone na panelu zarządzania tagami należy wybrać przycisk Zatwierdź. Aby porzucić wprowadzone zmiany należy wybrać przycisk Anuluj.

W systemie dLibra możliwe jest ustawienie początkowego stanu taga na dwa sposoby:

Aby ustalić odpowiednie ustawienia początkowe nowych tagów należy skontaktować się z administratorem systemu dLibra.