4.3. Aplikacja administratora i redaktora

Aplikację administratora i redaktora można uruchomić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wpisanie w przeglądarce WWW adresu <adres aplikacji czytelnika>/jnlp/dlibra-app.jnlp czyli dla domyślnej konfiguracji jest to http://localhost:8080/dlibra/jnlp.

Drugim sposobem uruchomienia aplikacji (bez wykorzystania JNLP) jest uruchomienie skryptu run.sh lub run.bat odpowiednio dla systemu UNIX/Linux i systemu z rodziny MS Windows, znajdującego się w katalogu głównym wersji aplikacji przeznaczonej do osobnego uruchamiania.