English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to publication
Czwarte warsztaty "Biblioteki cyfrowe" (2007)
Found : 9
View:
1. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 1)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 2)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Dudczak, Adam

Description: Prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Dudczak, Adam

Description: Omówienie mechanizmów automatycznego grupowania wyników wyszukiwania i prezentacja możliwości ich wykorzystania w bibliotekach cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Description: Publikacja zawiera ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników

Werla, Marcin

Description: Omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym

Lewandowska, Agnieszka

Description: Omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.

Find similar objects  |  Add to bibliography