English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to publication
II Konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe" (2009) - prezentacje
Found : 35
View:
1. 

Długoterminowa archiwizacja publikacji cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek – prezentacja wyników badania sondażowego (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Działania logistyczne koordynatora Konsorcjum DBC (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

The Dublin Core Metadata Element Set, Ver. 1.1 a potrzeby i oczekiwania bibliotekarzy cyfrowych - analiza przypadków (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tezaurus dziedzictwa kulturowego. Prezentacja narzędzia wspomagającego tworzenie i wykorzystanie baz danych. (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przyłączanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych do Europeany (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rola użytkowników w tworzeniu zasobów bibliotek cyfrowych (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej... czyli KTO? (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Użytkownicy biblioteki cyfrowej w świetle analizy statystyk wyszukiwawczych MBC (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

dMuseion: od bazy danych do muzeum cyfrowego (prezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Możliwości i wyzwania dla polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych (pezentacja)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Europeana - Polish Digital Libraries - December 2009

Heijink, Karin

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe" 2009 - Wstęp do materiałów konferencyjnych

Mazurek, Cezary

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe" 2008 - Wstęp do materiałów konferencyjnych

Mazurek, Cezary

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Materiały z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Materiały z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography