English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
Federacja Bibliotek Cyfrowych jako agregator metadanych (na każdą okazję)
Found : 15
View:
1. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów

Lewandowska, Agnieszka

Keywords: Federacja Bibliotek Cyfrowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jak czytelnik porusza się po bibliotece cyfrowej? Analiza wzorców zachowań

Lewandowska, Agnieszka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Warsztaty nt. opracowania zasobów bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Keywords: Dublin Core , opis obiektów cyfrowych , Federacja Bibliotek Cyfrowych , FBC , analiza metadanych , przykład

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów

Lewandowska, Agnieszka

Keywords: Federacja Bibliotek Cyfrowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Federated regional and institutional digital libraries in Poland as a part of European data infrastructure

Werla, Marcin

Keywords: Federacja Bibliotek Cyfrowych , EuropeanaLocal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Walkowska, Justyna

Keywords: Federacja Bibliotek Cyfrowych , Europeana , biblioteki cyfrowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Materiały informacyjne: Biblioteki cyfrowe w Polsce. Stan obecny, narzędzia, modele działania i współpracy

Werla, Marcin

Keywords: biblioteki cyfrowe , agregacja metadanych , Europeana , Federacja Bibliotek Cyfrowych , dLibra , dLab , dArceo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Metadane dokumentów w bibliotekach cyfrowych

Werla, Marcin

Keywords: metadane obiektów cyfrowych , PLMET , Federacja Bibliotek Cyfrowych , Federacja Bibliotek Cyfrowych , standaryzacja metadanych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Oznaczanie i udostępnianie zasobów z domeny publicznej

Werla, Marcin

Keywords: domena publiczna , biblioteki cyfrowe , Federacja Bibliotek Cyfrowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

DOI Creation Service in the PIONIER Network

Werla, Marcin

Keywords: DOI , Federacja Bibliotek Cyfrowych , digital library

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych

Brzeźniak, Maciej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pozycjonowanie zasobów bibliotek cyfrowych

Dudczak, Adam

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

NUKAT i Federacja Bibliotek Cyfrowych – pierwsze wyniki działań w kierunku integracji metadanych

Mazurek, Cezary

Keywords: NUKAT , Federacja Bibliotek Cyfrowych , SYNAT , CIDOC CRM , FRBRoo , FRBR , agregacja metadanych , bazy wiedzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym

Lewandowska, Agnieszka

Description: Omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.

Find similar objects  |  Add to bibliography