English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
Parkoła, Tomasz, 2008.11.24, Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych
Found : 4
View:
1. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Keywords: biblioteka cyfrowa , dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Description: Publikacja zawiera ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Infrastruktura platformy rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER

Werla, Marcin

Keywords: platforma rozproszonych bibliotek cyfrowych , PIONIER , rozproszone usługi sieciowe

Find similar objects  |  Add to bibliography