English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
2.2: Lewandowska, Agnieszka, 2007.12.06, Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym
Found : 24
View:
1. 

Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników

Werla, Marcin

Description: Omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Dudczak, Adam

Description: Omówienie mechanizmów automatycznego grupowania wyników wyszukiwania i prezentacja możliwości ich wykorzystania w bibliotekach cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Description: Publikacja zawiera ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 2)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Infrastruktura platformy rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER

Werla, Marcin

Keywords: platforma rozproszonych bibliotek cyfrowych , PIONIER , rozproszone usługi sieciowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Keywords: biblioteka cyfrowa , dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zaawansowane przetwarzanie tekstu dla potrzeb bibliotek cyfrowych

Osiński, Stanisław

Keywords: grupowanie wyników wyszukiwania , przetwarzanie tekstu , wyszukiwanie informacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

dLibra - System do budowy bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Keywords: dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 1)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Trzecie warsztaty „Biblioteki cyfrowe”

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Dudczak, Adam

Description: Prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Plany rozwoju oprogramowania dLibra

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

dLibra 3.0

Heliński, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography