English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
2.1: Dudczak, Adam, 2007.12.06, Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych
Found : 29
View:
1. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Dudczak, Adam

Description: Prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników

Werla, Marcin

Description: Omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zastosowanie Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych

Dudczak, Adam

Keywords: Web 2.0 , biblioteka cyfrowa , Library 2.0

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zaawansowane przetwarzanie tekstu dla potrzeb bibliotek cyfrowych

Osiński, Stanisław

Keywords: grupowanie wyników wyszukiwania , przetwarzanie tekstu , wyszukiwanie informacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym

Lewandowska, Agnieszka

Description: Omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 2)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Description: Publikacja zawiera ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Społeczność użytkowników systemu dLibra

Dudczak, Adam

Keywords: społeczność użytkowników , wiki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 1)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Trzecie warsztaty „Biblioteki cyfrowe”

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Plany rozwoju oprogramowania dLibra

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

dLibra 3.0

Heliński, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

WBC i dLibra

Werla, Marcin

Keywords: biblioteka cyfrowa , dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography