English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
2.0: Werla, Marcin, 2007.12.06, Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 2)
Found : 29
View:
1. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 1)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Dudczak, Adam

Description: Omówienie mechanizmów automatycznego grupowania wyników wyszukiwania i prezentacja możliwości ich wykorzystania w bibliotekach cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Trzecie warsztaty „Biblioteki cyfrowe”

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników

Werla, Marcin

Description: Omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Plany rozwoju oprogramowania dLibra

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

WBC i dLibra

Werla, Marcin

Keywords: biblioteka cyfrowa , dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

dLibra 3.0

Heliński, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozproszone biblioteki cyfrowe

Werla, Marcin

Keywords: PIONIER , rozproszone usługi sieciowe , biblioteka cyfrowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Biblioteki cyfrowe w infrastrukturze europejskiej

Mazurek, Cezary

Keywords: biblioteka cyfrowa , Unia Europejska , DELOS , program ramowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym

Lewandowska, Agnieszka

Description: Omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Dudczak, Adam

Description: Prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Infrastruktura platformy rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER

Werla, Marcin

Keywords: platforma rozproszonych bibliotek cyfrowych , PIONIER , rozproszone usługi sieciowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

dLibra - System do budowy bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Keywords: dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography