English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Similar to edition
1.1: Parkoła, Tomasz, 2007.11.12, Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych
Found : 10
View:
1. 

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Dudczak, Adam

Description: Prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych

Parkoła, Tomasz

Keywords: biblioteka cyfrowa , dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Description: Omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym

Lewandowska, Agnieszka

Description: Omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników

Werla, Marcin

Description: Omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Dudczak, Adam

Description: Omówienie mechanizmów automatycznego grupowania wyników wyszukiwania i prezentacja możliwości ich wykorzystania w bibliotekach cyfrowych.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Plany rozwoju oprogramowania dLibra

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rozpoczęcie IV warsztatów "Biblioteki cyfrowe" (dzień 1)

Werla, Marcin

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

dLibra - System do budowy bibliotek cyfrowych

Werla, Marcin

Keywords: dLibra

Find similar objects  |  Add to bibliography