English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Abstract = "Prezentacja zawiera kompleksowe materiały informacyjne na temat polskich bibliotek cyfrowych, agregacji i przerwarzania metadanych z tych bibliotek, współpracy z Europeaną i narzędzi dostarczanych w tym zakresie przez PCSS."]