English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Abstract = "Celem opisywanych badań było poznanie doświadczeń użytkowników Federacji Bibliotek Cyfrowych związanych z korzystaniem z portalu FBC (fbc.pionier.net.pl).Analiza wyników, przedstawiona w dalszej części opracowania, przybliża profile użytkowników FBC, ich potrzeby oraz trudności, z którymi borykają się podczas wyszukiwania zdigitalizowanych treści instytucji kultury i nauki, a także ich opinię na temat FBC. Respondenci odpowiadali anonimowo."]