English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Abstract = "Ankieta dotycząca korzystania ze zbiorów bibliotek cyfrowych dostępna była na portalu FBC (fbc.pionier.net.pl) w okresie od 4 marca 2016 r. do 26 lipca 2016 r.Użytkownicy FBC zostali poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z bibliotek cyfrowych.Analiza powyższej ankiety przybliża profile użytkowników FBC, ich potrzeby oraz trudności, z którymi borykają się podczas pracy ze zdigitalizowanymi treściami instytucji kultury i nauki.W badaniu wzięło udział 271 użytkowników portalu FBC."]