English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Budowa i funkcjonowanie systemów długoterminowej archiwizacji cyfrowego dziedzictwa nauki i kultury – na przykładzie niemieckiego projektu KOPAL"]